Cookies

Cookiebeleid van sannelub.be

Cookies bestaan uit deeltjes code die in de browser zijn geïnstalleerd om de Eigenaar te ondersteunen bij het verlenen van de Dienst volgens de beschreven doelen. Bepaalde doelen waarvoor Cookies zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker.

Indien de installatie van Cookies gebaseerd is op toestemming, kan deze toestemming te allen tijde vrij worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Technische Cookies en Cookies voor geaggregeerde statistieken

 • Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de service

  Sannelub.be gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het functioneren van sannelub.be, bijvoorbeeld gerelateerd aan de verdeling van bezoekers.

 • Activiteit ten aanzien van het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken

  Sannelub.be gebruikt Cookies om browsevoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de Gebruiker te optimaliseren. Onder deze Cookies vallen bijvoorbeeld Cookies voor de taalinstelling en de valutavoorkeuren, of Cookies voor het beheer van interne statistieken door een partij die direct door de Eigenaar van de site is ingeschakeld.

Overige soorten Cookies of externe partijen die Cookies installeren

Bepaalde van de hieronder genoemde diensten verzamelen statistische gegevens in een geanonimiseerde geaggregeerde vorm en hebben mogelijk niet de instemming van de Gebruiker nodig of worden direct door de Eigenaar beheerd - afhankelijk van hoe deze worden beschreven - zonder hulp van externe partijen.

Als door externe partijen uitgevoerde diensten in de onderstaande tools worden genoemd, kunnen deze worden gebruikt om de browsegewoonten van de Gebruikers te volgen - naast de hierin aangegeven informatie en zonder dat de Eigenaar hiervan op de hoogte is. Raadpleeg het privacybeleid van de genoemde diensten voor nadere informatie.

 • Analyses

  De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

  Google Analytics (Google LLC)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van sannelub.be, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Google Ads conversietracking (Google LLC)

  De conversietracking van Google Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC die gegevens van het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die worden uitgevoerd door sannelub.be.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel) (Facebook, Inc.)

  De conversietracking van Facebook Ads (Facebook-pixel) is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door sannelub.be. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, op Instagram en in het Audience Network.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Heatmaps en registratie van sessies

  Heatmap-diensten worden gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar Gebruikers hun muis het meest naartoe bewegen of waarop ze klikken. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt. Met deze diensten kan het websiteverkeer worden bekeken en geanalyseerd en kan het gedrag van de Gebruiker worden gevolgd. Bepaalde diensten kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar stellen om visueel te worden afgespeeld.

  Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

  Hotjar is een dienst voor opname van sessies en het maken van heatmaps die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.
  Hotjar houdt zich aan standaard "Niet volgen"-headers (Do Not Track). Dit betekent dat uw browser het script kan vertellen geen van uw data op te slaan. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle grote browsers. U kunt Hotjars opt-out informatie hier vinden.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: Malta – Privacybeleid – Opt Out.

 • Interactie met live chatplatforms

  Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina's van sannelub.be, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van sannelub.be.
  Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

  Facebook Messenger Customer Chat (Facebook, Inc.)

  De Facebook Messenger Customer Chat is een dienst voor interactie met het Facebook Messenger-live chatplatform die wordt aangeboden door Facebook, Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens, Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service en Over mij.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Remarketing en gedragsgerichte reclame

  Met dit soort diensten kunnen sannelub.be en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van sannelub.be door de Gebruiker.
  Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.
  In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

  Remarketing in Google Ads (Google LLC)

  Remarketing in Google Ads is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google LLC die de activiteit van sannelub.be koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads en de DoubleClick-cookie.

  Gebruikers kunnen het gebruik van cookies om advertenties te personaliseren door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

  Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van sannelub.be koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Remarketing met Google Analytics (Google LLC)

  Remarketing met Google Analytics is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google LLC waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Google Ads en het Doubleclick Cookie.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Spambescherming

  Deze soort diensten analyseren het verkeer van sannelub.be, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

  Google reCAPTCHA (Google LLC)

  Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google LLC.
  Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Toestemming geven of intrekken voor de installatie van Cookies

Naast de informatie in dit document, kunnen Gebruikers hun voorkeuren voor Cookies rechtstreeks vanuit de browser beheren en - bijvoorbeeld - voorkomen dat externe partijen Cookies installeren. Via de voorkeuren in de browser kunnen ook in het verleden geïnstalleerde Cookies worden verwijderd waaronder Cookies die mogelijk door deze website zijn opgeslagen na de eerste toestemming hiertoe. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot Cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door te klikken op de gerelateerde opt-out-koppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangeboden, of door contact op te nemen met de externe partij.

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van de hier gelinkte initiatieven van de EDAA Your Online Choices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Sanne Lub Juwelen (Harowai bv)
Schoonzichtlaan 11
B-3020 Winksele

Eigenaar contact-e-mailadres: privacy@sannelub.be

Aangezien de installatie van Cookies door externe partijen en andere traceersystemen door de diensten die binnen sannelub.be worden gebruikt, technisch niet kunnen worden gecontroleerd door de Eigenaar, zijn de verwijzingen naar Cookies en traceersystemen die door derden worden geïnstalleerd slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruiker het privacybeleid te raadplegen voor de betreffende externe diensten die in dit document staan genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van Cookies, raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van Cookies door sannelub.be.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit sannelub.be (of externe diensten die worden ingezet in sannelub.be ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van sannelub.be worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van sannelub.be die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van sannelub.be. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van sannelub.be, tenzij anderszins wordt aangegeven.

sannelub.be (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door sannelub.be zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Over mij

Provides access to the 'About Me' section of the profile.

Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op sannelub.be.

Meest recente update: 06 april 2021