Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Sanne Lub Juwelen aangegane overeenkomsten voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Sanne Lub Juwelen behoudt zich het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Ondernemingsgegevens:

Bedrijfsnaam: Harowai BV
Ondernemingsnummer BE0568877086
Adres: Schoonzichtlaan 11 3020 Winksele, België
E-mail: contact@sannelub.be

 1. Auteursrechtelijke bescherming
  Sanne Lub Juwelen brengt onder eigen naam een originele collectie juwelen uit. Alle juwelen onder naam van Sanne Lub Juwelen vervaardigd zijn beschermd door nationale en internationale wetten (zoals intellectuele rechten) en behoren Sanne Lub Juwelen toe. Het is verboden de naam Sanne Lub Juwelen en/of onder naam Sanne Lub Juwelen vervaardigde sieraden te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of door te verkopen.
 2. Vergissingen en verschrijvingen
  De informatie, afbeeldingen en prijzen weergegeven op de website met betrekking tot de kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Sanne Lub Juwelen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verschrijvingen, vergissingen en/of onjuiste informatie op de website.
 3. Privacy
  Sanne Lub Juwelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Bekijk hier de volledige Privacy policy.
 4. Gebruik van cookies
  Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Bekijk hier de volledige Cookie policy.
 5. Taksen
  Tenzij Sanne Lub Juwelen daartoe verplicht is, zijn alle import-en exportheffingen of andere lokale taksen voor rekening van de klant.
 6. Garantie
  Alle juwelen worden tijdens het productieproces manueel vervaardigd en daarbovenop worden alle juwelen nogmaals onderworpen aan een kwaliteitscontrole, vlak voor aflevering aan de klant. Om beroep te doen op garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Er is 2 jaar garantie op de geleverde juwelen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking te bewaren.We raden klanten af om wijzigingen of aanpassingen te doen aan de juwelen.
  Indien een gebrek aan het juweel veroorzaakt is door de aanpassing of wijziging die de klant aan het juweel heeft aangebracht, zal de garantie niet worden toegepast.
 7. Geschillenregeling
  Contacteer ons via Facebook, Instagram of E-mail. We proberen het probleem voor je op te lossen.Hebben we niet naar tevredenheid kunnen helpen? Dan kan je je klacht ook aan de geschillencommissie voorleggen via het ODR Platform.
 8. Vragen, klachten of opmerkingen
  Voor vragen, klachten of opmerkingen i.v.m. de algemene voorwaarden van Sanne Lub Juwelen kan u contact opnemen via:
  e-mail: contact@sannelub.be
  post: Sanne Lub Juwelen, Schoonzichtlaan 11 3020 Winksele, België